#Featured

ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਲਈ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

-ਯੂ.ਐੱਸ. ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਯੂਰਪ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 2 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- 30 ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 2024 ਤੋਂ ਯੂ.ਐੱਸ. ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਟਰੈਵਲ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਈ.ਟੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਏ.) ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂ.ਐੱਸ. ਨਾਗਰਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੂਰਪ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਯੂ.ਐੱਸ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਅਥਾਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ESTA) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਂਗ ਹੀ, ETIAS ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ETIAS ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯਾਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ 5“91S ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ETIAS ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ETIAS ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ 7.79 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਛੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ETIAS ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਖਰੀ-ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਲ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ETIAS ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ, ETIAS ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ETIAS ਯਾਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ, ਵੈਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ETIAS ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 90-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡਾ ETIAS ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ETIAS ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ, ਬੱਸ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ETIAS ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ETIAS ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Leave a comment