12 ਜੂਨ | ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਐਸ. ਪੰਨੂੰ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

1086
Share


Share