09 ਜੂਨ | ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਐਸ. ਬਰਾੜ, ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਣਜ ਤੇ ਕੱਪੜਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ #ਕੋਵਿਡ_19 ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

870
Share


Share