ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ “ਸੱਚ” ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ

66

ਸਰੀ, 1 ਦਸੰਬਰ (ਹਰਦਮ ਮਾਨ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ “ਸੱਚ” ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ “ਸੱਚ” ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਅਨੁਸਾਰਜੋ (ਸੱਚ) ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਇਆ ਰਵ੍ਹੇ; ‘ਓਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਸੱਚ: ਸੱਚ ਹੈ’। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣਉਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚ: ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਹੀ ਗੱਲਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ “ਸੱਚ” ਹੈਉਸ “ਸੱਚ” ਨੂੰ ਵੀਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏਤਾਂ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੱਚ ਬੋਲੀਏਸੱਚ ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਸੱਚ ਮੰਨੀਏ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ “ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ”ਜੋ ਗੱਲਵਿਚਾਰਤੱਥਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਇਆ ਰਵ੍ਹੇਓਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ “ਸੱਚ” ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਕਰਕੇਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ “ਸੱਚ” ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖਹਰ ਗੱਲ ਅਤੇ ਹਰ ਤੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ “ਸੱਚ” ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਸੱਚ: ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲੀਏਸੱਚ ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਸੱਚ ਮੰਨੀਏ ਵੀ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ “ਸੱਚ” ਹੈਉਸ “ਸੱਚ” ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ “ਸੱਚ” ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇਇਹ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ‘ਵਿਚਾਰ’ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਸਦਾ “ਸੱਚ” ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਸੱਚ: ਝੂਠ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ: ਸੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, “ਸੱਚ” ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ “ਸੱਚ” ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਹੈ।