ਬਾਈਡੇਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਾ

290
Share


Share