ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ‘ਚ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਚਮਕੇ ‘ਸਿੰਘ’ ਅਤੇ ‘ਕੌਰ’ ਸ਼ਬਦ

548
Share

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਪਟੇਲ’ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 319 ਬੱਚੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ‘ਕੌਰ’ ਆਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 274 ਰਹੀ। ਨਾਂਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ‘ਸਮਿੱਥ’ ਸ਼ਬਦ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਮ ਟੌਪ-10 ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ‘ਸਿੰਘ’ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਕਲੈਂਡ ਅਤੇ ਬੇਅ ਆਫ ਪਲੈਂਟੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ‘ਪਟੇਲ’ ਨਾਮ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਵਿਚ।

Share