ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ – ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ : ਡਬਲਯੂਐਚਓ

506
Share


Share