ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ – ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 80 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ : ਡਬਲਯੂਐਚਓ

549
Share


Share